جعبه آموزش فارسی Logic Pro X2

جعبه آموزش فارسی Logic Pro X2

کتاب فارسی+11 ساعت فیلم آموزشی فارسی

برای اولین بار در ایران آمورشی فارسی لاجیک پرو ویژه سیستمهای مکینتاش

50,000تومان

999999992 در انبار

آموزش فارسی نرم افزار آهنگسازی لاجیک Logic Pro X2 مکینتاش

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

کتاب فارسی + 11 ساعت فیلم آموزشی فارسی به صورت دی وی دی

برای اولین بار در ایران آموزشی فارسی نرم افزار آهنگسازی حرفه ای لاجیک پرو مکینتاش

 آموزش فارسی نرم افزار آهنگسازی لاجیک Logic Pro X2 مکینتاش

قیمت مندرج و چاپ شده بر روی جلد 35000 تومان

برنامه لاجیک پرو
در سيستمهاي اپل ميكنتاش قابل اجرا بوده و نسخه تحت ويندوز تاكنون براي آن ارائه نشده
است. بديهي است كه هدف اصلي طراحان و سازندگان اين نرم افزار نه رقابت با ساير نرم
افزارهاي ساخت موسيقي بلكه ايجاد انگيزه و تشويق آهنگسازان براي روي آوردن يا وفادار
ماندن به سيستم اپل ميكنتاش بوده است.
طراحان برنامه با اين هدف تلاش نموده اند هر ويژگي و هر ابزار و هر نوع امكاناتي كه در ساير
نرم افزارهاي رايج ساخت موسيقي وجود دارند را در اين برنامه بگنجانند . به همين دليل رابط
كاري برنامه بسيار بيش از اندازه پيچيده شده و كاربري برنامه به شدت دشوار شده است. براي
انجام يك عمليات مانند انتخاب نمودن نواحي يا رويدادها دهها روش و پانل و ابزارهاي گوناگون
ارائه شده است تا برنامه هيچ چيز از ساير نرم افزارهاي موسيقي كم نداشته باشد. طي ساليان
اخير در ايران نيز گرايش بيشتري براي استفاده از سيستمهاي اپل مكينتاش و البته نرم افزار
در كار ساخت موسيقي ايجاد شده است گرايشي كه قبلا در بين گرافيستها وجود داشت logic
اكنون به آهنگسازان نيز سرايت كرده است.
من هنگام تهيه اين مجموعه برنامه را از جنبه هاي گوناگون بررسي و تحليل نمودم و روش كار
برنامه را با ساير نرم افزارها مقايسه نمودم. ويژگي خيلي شاخصي در اين برنامه وجود ندارد كه
اين برنامه drummer در ساير برنامه ها وجود نداشته باشد شايد فقط بتوان به تراكهاي نوع
اشاره نمود كه يك ويژگي شاخص و غير موجود در ساير برنامه ها را در اختيار كاربر قرار مي
دهد. در ساير موارد ويژگي خاص و منحصر بفردي وجود ندارد ولي همانگونه كه در ابتدا اشاره

نمودم برنامه نسبت به ساير نرم افزارهاي ساخت موسيقي هيچ چيزي كم ندارد. در زمينه انواع
تراكها و روشهاي ركورد نمودن انواع اطلاعات و روشها و ابزارهاي اديت اطلاعات و تنظيم آهنگ
و عمليات افكت گذاري و پردازش اطلاعات و ميكس و ساير جنبه هاي ساخت آهنگ برنامه
همه امكانات لازم را در اختيار كاربر خود قرار داده است.
اين برنامه در زمينه آهنگسازي با كامپيوتر يك نرم افزار جامع و توانا و تمام عيار است . به
دليل بالابودن توانايي هاي اين برنامه و وجود امكانات بسيار گسترده در زمينه هاي گوناگون
رابط كاري آن نيز بسيار پر امكانات و پر ابزار و پيچيده طراحي شده است.رابط كاري برنامه به
شدت فشرده و در هر قسمت آن دهها ابزار و گزينه طراحي شده است. تمام تلاش خود را
انجام دادم تا اين مجموعه نيز مانند ساير مجموعه هاي آموزشي در زمينه ساخت موسيقي با
كامپيوتر براي خوانندگان گرامي قابل فهم و كاربردي باشد. اما بنابر دلايلي كه اشاره نمودم
ونيز به دليل اينكه براي اولين بار است كه در ايران مجموعه آموزشي براي اين نرم افزار تا اين
حد كامل و جامع ارائه مي شود تهيه اين مجموعه نسبت به ساير مجموعه ها انرژي و تلاشي
مضاعف را لازم داشت و به همين نسبت خواننده گرامي نيز بايد تلاشي مضاعف براي مطالعه و
آموزش از خود نشان دهد.

مولف : داریوش فرسایی

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
19 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 1
رابط كاري برنامه …………………………………………………………………………………………………………………. 19
روال اصلي كار در برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 19
ايجاد يك پروژه …………………………………………………………………………………………………………….. 20
ركورد نمودن محتوي ……………………………………………………………………………………………………. 20
وساير فايلها ………………………………………………………………………………. 20 apple افزودن لوپهاي
اديت نمودن نواحي ……………………………………………………………………………………………………….. 20
تنظيم آهنگ ………………………………………………………………………………………………………………… 20
افكت گذاري و ميكس …………………………………………………………………………………………………… 20
ايجاد تغييرات سراسري ………………………………………………………………………………………………… 21
21 ……………………………………………………………………………………………………… logic pro پنجره اصلي
ناحيه تراكها ………………………………………………………………………………………………………………….. 22
23 ……………………………………………………………………………………………………………. inspector پانل
23 ………………………………………………………………………………………………………………… library پانل
24 ……………………………………………………………………………………………………………….. mixer پنجره
24 ………………………………………………………………………………………………………… loop browser پانل
25 ………………………………………………………………………………………. project audio browser پانل
4
25 …………………………………………………………………………………………………….. media browser پانل
25 ……………………………………………………………………………………………………. all files browser پانل
پنجره هاي اديتور ………………………………………………………………………………………………………….. 26
26 …………………………………………………………………………………………………… list editors پنجره هاي
26 …………………………………………………………………………………………………………. event list پنجره
27 ……………………………………………………………………………………………………… marker list پنجره
27 ……………………………………………………………………………………………………….. tempo list پنجره
27 …………………………………………………………………………………………………. signature list پنجره
27 ………………………………………………………………………………………………………….. step editor پنجره
27 ………………………………………………………………………………………………… audio file editor پنجره
28 ………………………………………………………………………………………………………. note pad پنجره هاي
28 ………………………………………………………………………………………………………. smart controls پانل
28 ……………………………………………………………………………………………………………….. drummer پانل
كار با پنجره ها و پانل ها ……………………………………………………………………………………………………. 29
جابجايي و تغيير اندازه پنجره ها…………………………………………………………………………………… 29
29 ………………………………………………………………………………….. plug‐in تغيير اندازه پنجره هاي
پروژه آهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………. 30
اجرا و پيمايش …………………………………………………………………………………………………………………… 30
تنظيم تمپو ونت ريشه و كسر ميزان آهنگ ………………………………………………………………………. 31
ابزارهاي برنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 31
نسبت دادن ابزارها ………………………………………………………………………………………………………… 31
٥
عملكرد ابزارهاي اصلي ………………………………………………………………………………………………….. 32
32 ……………………………………………………………………………………………………………….. pointer ابزار
32 ………………………………………………………………………………………………………………….. pencil ابزار
33 …………………………………………………………………………………………………………………. eraser ابزار
33 ……………………………………………………………………………………………………………………… text ابزار
33 ………………………………………………………………………………………………………………. scissors ابزار
33 ……………………………………………………………………………………………………………………… glue ابزار
33 ……………………………………………………………………………………………………………………… solo ابزار
33 …………………………………………………………………………………………………………………… mute ابزار
33 …………………………………………………………………………………………………………………… zoom ابزار
34 ………………………………………………………………………………………………………………………. flex ابزار
دانلود محتوي اضافي برنامه…………………………………………………………………………………………… 34
متصل نمودن وسايل بيروني ………………………………………………………………………………………………. 34
متصل نمودن وسايل صوتي ……………………………………………………………………………………………….. 34
تنظيم وسيله صوتي متصل شده ………………………………………………………………………………………… 36
36 ……………………………………………………………………………………………….. MIDI متصل نمودن وسايل
چند كاناله ………………………………………………………………………………………………. 36 MIDI وسايل
جداسازي كيبورد از منبع توليد صداي آن …………………………………………………………………… 37
تراكها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
تراكهاي توليد كننده صدا ………………………………………………………………………………………………….. 38
ناحيه تنظيمات تراكها ……………………………………………………………………………………………………….. 38
گروه بندي تراك ها ……………………………………………………………………………………………………………. 39
6
سازماندهي محتوي تراكها ………………………………………………………………………………………………….. 40
40 ………………………………………………………………………………………………………………… regions نواحي
آماده سازي براي ركورد ………………………………………………………………………………………………… 40
42 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 2
كار با پروژه و تراك ها ………………………………………………………………………………………………………….. 42
ايجاد پروژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 43
باز كردن پروژه ها ………………………………………………………………………………………………………………. 43
ذخيره پروژه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 43
تنظيم مشخصات پروژه ………………………………………………………………………………………………………. 44
مديريت پروژه ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 44
ايجاد نمونه هايي از پروژه ……………………………………………………………………………………………… 45
پاكسازي پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 45
مديريت فايلهاي مورد استفاده در پروژه ……………………………………………………………………….. 45
بسته بندي نمودن پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 46
تغيير نام پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 46
وارد نمودن اطلاعات و تنظيمات از يك پروژه ديگر …………………………………………………………. 46
46 …………………………………………………………………………….. finder مشاهده پيش نمايش پروژه در
اجرا و پيمايش آهنگ ………………………………………………………………………………………………………… 47
تنظيم موقعيت خط زمان ……………………………………………………………………………………………… 47
كنترل اجرا …………………………………………………………………………………………………………………… 47
48 ……………………………………………………………………………………….. cycle تنظيم و استفاده از ناحيه
٧
تنظيم نقاط شروع و پايان يك آهنگ …………………………………………………………………………… 48
كار با تراكها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 49
افزودن تراكها …………………………………………………………………………………………………………………….. 49
ايجاد يك تراك براي كانال موجود در ميكسر………………………………………………………………. 50
نسبت دادن تراك به كانال ديگر………………………………………………………………………………………… 51
انتخاب نمودن تراكها ………………………………………………………………………………………………………… 51
تكثير تراكها ………………………………………………………………………………………………………………….. 51
تغيير نام تراكها ……………………………………………………………………………………………………………… 51
تغيير نماد تراك …………………………………………………………………………………………………………….. 52
تغيير رنگ تراك ……………………………………………………………………………………………………………. 52
تغيير ترتيب تراكها ………………………………………………………………………………………………………… 52
كنترلهاي موجود در ناحيه تنظيمات تراكها ………………………………………………………………………. 52
قفل نمودن تراك …………………………………………………………………………………………………………. 53
فريز نمودن تراكها …………………………………………………………………………………………………………. 53
پنهان نمودن تراكها ………………………………………………………………………………………………………. 53
حذف تراكها ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
اديت كنترلهاي چند تراك ……………………………………………………………………………………………. 54
دركتابخانه برنامه ………………………………………………………………………………….. 54 patch بسته هاي
55 …………………………………………………………………………………………………………………… master تراك
56 ………………………………………………………………………………….. groove كنترل زمان بندي با تراك
وارد نمودن اطلاعات به پروژه …………………………………………………………………………………………….. 56
57 ………………………………………………………. bounce تبديل نواحي و تراكها به فايلهاي صوتي
8
در يك تراك …………………………………………………………………………. 57 bounce اجراي عمليات
براي همه تراكها ………………………………………………………………….. 57 bounce اجراي عمليات
بر ناحيه در يك تراك …………………………………………………………… 58 bounce اجراي عمليات
خروجي گرفتن از تراكها به شكل فايل صوتي …………………………………………………………………… 58
58 …………………………………….. midi به شكل فايل استاندارد midi خروجي گرفتن از نواحي
60 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 3
ركورد اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 60
ركورد صدا …………………………………………………………………………………………………………………………. 60
ركورد چند برداشت صوتي ………………………………………………………………………………………….. 61
ركورد در چند تراك صوتي …………………………………………………………………………………………… 62
62 ………………………………………………………………………………….. punch in‐ out ركورد به كمك
ركورد و جايگزين نمودن ناحيه صوتي ………………………………………………………………………….. 63
63 …………………………………………………………………………………………………………. midi ركورد اطلاعات
64 …………………………………………………………………………………… overdub به روش midi ركورد
جايگزين نمودن هر برداشت به جاي برداشت قبلي ……………………………………………………… 65
65 …………………………………………………………………………………………. step input ركورد به روش
65 …………………………………………………………………….. step input keyboard ركورد به كمك
تكنيكهاي پيشرفته ركورد …………………………………………………………………………………………………… 66
67 ……………………………………………………………………………. comp عمليات تلفيق ركوردهاي صوتي
ايجاد و ذخيره تلفيق ها ………………………………………………………………………………………………… 67
اديت نمودن تلفيق ها …………………………………………………………………………………………………… 68
٩
69 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 4
افزودن يك دارمر به آهنگ ………………………………………………………………………………………………….. 69
69 ……………………………………………………………….. drummer ايجاد يك ناحيه جديد در تراك
پركردن تراك با نواحي دارمر ………………………………………………………………………………………… 70
70 ……………………………………………………………………………………………………………… drummer اديتور
انتخاب سبك و نوازنده ………………………………………………………………………………………………….. 70
انتخاب تنظيمات آماده نوازنده ……………………………………………………………………………………… 71
اديت اجراي نوازنده ……………………………………………………………………………………………………….. 71
پيروي از ريتم موجود در يك تراك ديگر ………………………………………………………………………….. 72
72 ……………………………………………………………………………………………… drum kit designer كار با
73 ……………………………………………………………………………………………………… producer kits كاربرد
73 ………………………………………………………………………… midi به نواحي drummer تبديل نواحي
74 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
و صوتي …………………………………………………………………………………………………. 74 MIDI اديت نواحي
74 ……………………………………………………………………………………………………………… piano roll اديتور
انتخاب نتها در اين اديتور ……………………………………………………………………………………………. 75
افزودن و تكثير نتها ……………………………………………………………………………………………………… 75
جابجايي نتها ………………………………………………………………………………………………………………… 75
كپي كردن نتها ……………………………………………………………………………………………………………… 76
77 ………………………………………………………………………………………………… snap استفاده از ويژگي
تغيير صداي نتها ………………………………………………………………………………………………………….. 77
تغيير ديرند نتها …………………………………………………………………………………………………………….. 77
10
اديت شدت اجراي نتها …………………………………………………………………………………………………. 77
كوانتايز نمودن زمان بندي نتها …………………………………………………………………………………….. 78
قفل نمودن وضعيت رويدادها در اديتور ………………………………………………………………………… 78
حذف نتها …………………………………………………………………………………………………………………….. 78
تقسيم نمودن نتهاي آكوردها ……………………………………………………………………………………….. 79
تغيير پارامترهاي كنترلي نتها ……………………………………………………………………………………….. 79
79 ………………………………………………………………………………………………………….. audio tarck اديتور
كوتاه نمودن و تقسيم و تركيب نواحي در اديتور …………………………………………………………….. 80
اديت زمان بندي و نتها در قطعات صوتي ………………………………………………………………………….. 80
81 …………………………………………………………………. flex استثنا نمودن برخي نواحي از اديتهاي
اديت زمان بندي قطعات صوتي …………………………………………………………………………………………. 82
82 ………………………………………………………………………………………………… slicing كاربرد الگوريتم
82 ………………………………………………………………………………………….. rhythmic كاربرد الگوريتم
82 …………………………………………………………………………………… monophonic كاربرد الگوريتم
83 ………………………………………………………………………………………. polyphonic كاربرد الگوريتم
83 ………………………………………………………………………………….. tempophone كاربرد الگوريتم
83 ………………………………………………………………………………………………… speed كاربرد الگوريتم
83 ………………………………………………………………. flex تغيير زمان بندي صدا به كمك نشانگرهاي
84 ……………………………………… marquee selection تغيير زمان بندي قطعه صوتي به كمك
84 …………………………………………………………………………………. flex تغيير زمان بندي به كمك ابزار
85 ………………………………………………………. flex حذف و جابجايي و ريست نمودن نشانگرهاي
١١
اديت پيچ نتها ……………………………………………………………………………………………………………………. 85
اديت پيچ نتها در پنجره اصلي ………………………………………………………………………………………. 86
كوانتايز نمودن نواحي صوتي در پنجره اصلي ……………………………………………………………….. 87
براي تغيير سرعت و پيچ صدا …………………………………………………………….. 87 varispeed كاربرد
اديتورهاي پيشرفته …………………………………………………………………………………………………………… 87
88 ……………………………………………………………………………………………………………… event list اديتور
89 ………………………………………………………………………………………………………….. step editor اديتور
90 ………………………………………………………………………………………………….. midi transform پنجره
90 ……………………………………………………………….. midi transform نمونه هايي از كاربردهاي
92 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 6
تنظيم آهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92
محتوي تراكها ………………………………………………………………………………………………………………. 92
93 ……………………………………………………………………………………….. grid و خطهاي snap تنظيمات
94 ………………………………….. drag كنترل وضعيت روي هم نهادگي نواحي به كمك مدهاي
95 ………………………………………………………………………………………………………………….. scrub عمليات
سازماندهي نواحي در آهنگ ………………………………………………………………………………………………. 95
انتخاب نواحي ……………………………………………………………………………………………………………….. 96
انتخاب بخشهايي از نواحي ……………………………………………………………………………………………. 96
اديت نمودن پارامترهاي نواحي ………………………………………………………………………………………….. 97
افكت گذاري نواحي صوتي ……………………………………………………………………………………………. 98
جابجايي و كپي نمودن نواحي ………………………………………………………………………………………. 98
تغيير اندازه نواحي ……………………………………………………………………………………………………………… 98
12
لوپ نمودن نواحي ……………………………………………………………………………………………………………… 99
تقسيم نمودن نواحي …………………………………………………………………………………………………….. 99
تركيب نمودن نواحي ………………………………………………………………………………………………….. 100
تغيير رنگ نواحي ……………………………………………………………………………………………………….. 100
100 …………………………………………………………… EXS sample zones تبديل نواحي صوتي به
بر نواحي صوتي …………………………………………………………………… 101 cross fade وfade ايجاد
حذف قسمتهاي سكوت يا نويز در ناحيه ………………………………………………………………….. 101
افزودن و حذف فاصله در آهنگ …………………………………………………………………………………. 102
درج و حذف فاصله بين نواحي به كمك نشانگرها ……………………………………………………. 102
تكرار قسمتي از آهنگ ……………………………………………………………………………………………….. 102
103 …………………………………………………………………………. timestretch تغيير زمان بندي نواحي
كوانتايز نمودن نواحي ……………………………………………………………………………………………………… 103
104 …………………………………………………………………………………………….. MIDI ايجاد نمونه از نواحي
ايجاد نمونه براي نواحي صوتي ………………………………………………………………………………………… 104
پيوند دادن يك ناحيه به يك نمونه ……………………………………………………………………………. 105
كار با پوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 106
افزودن و حذف نواحي در پوشه ها …………………………………………………………………………….. 107
108 ………………………………………………………………………………………….. groove templates كاربرد
به اشتراك نهادن يك گروو بين پروژه ها …………………………………………………………………… 108
109 ……………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 7
ميكس آهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
١٣
انواع كانالها در ميكسر برنامه …………………………………………………………………………………………… 110
كنترلها و تنظيمات كانالها ………………………………………………………………………………………………. 111
113 ……………………………………………………………………………………………………….. plug‐ins استفاده از
افزودن و حذف و جابجايي و كپي نمودن پلاگ اين ها …………………………………………….. 114
كار با پنجره هاي پلاگ اين ها …………………………………………………………………………………… 115
استفاده از اكولايزر كانال …………………………………………………………………………………………….. 115
مديريت تاخير پلاگ اين ها ……………………………………………………………………………………….. 115
كنترل جريان صدا در ميكسر …………………………………………………………………………………………… 116
116 ………………………………………………………………………………………………………… aux كاربرد كانالهاي
ارسال جريان صدا به چند خروجي …………………………………………………………………………….. 117
ارسال صداي يك كانال براي سايدچين به يك افكت ………………………………………………. 117
خروجي ميكس ………………………………………………………………………………………………………………. 117
گروه بندي كانالها در ميكس …………………………………………………………………………………………… 118
عمليات ميكس ساروند ……………………………………………………………………………………………….. 119
اتوماسيون ميكس و تنظيمات افكتها ………………………………………………………………………………. 119
نشان دادن منحني هاي اتوماسيون ………………………………………………………………………………… 119
مد هاي اتو ماسيون ……………………………………………………………………………………………………….. 120
ايجاد نقاط تغيير در منحني هاي اتوماسيون ……………………………………………………………… 121
جابجا نمودن ناحيه همراه با اطلاعات اتوماسيون آن …………………………………………………. 121
ركورد اطلاعات اتوماسيون تراك به كمك كنترلر بيروني ……………………………………………….. 121
در ميكس ……………………………………………………………………………………………….. 122 midi كانالهاي
كنترل مي شوند ……………………………… 123 control surface بررسي اينكه كدام تراكها با
14
123 ……………………………………………………………………………… rewire استفاده از برنامه ها به روش
124 ………………………………………………………………………………………………… smart controls كاربرد
انتخاب لي آوت ………………………………………………………………………………………………………………. 124
نسبت دادن كنترلها به تنظيمات كانال و پارامترهاي پلاگ اين …………………………………….. 125
تنظيم مقياس كنترلها به كمك گراف ……………………………………………………………………………. 126
باز كردن پنجره پلاگ اين براي يك كنترل ………………………………………………………………. 127
تغيير نام كنترلها ………………………………………………………………………………………………………… 127
127 …………………………. smart controls نسبت دادن كنترلرهاي سخت افزاري به كنترلهاي
128 …………………………………………………………. smart control اتوماسيون حركات كنترلهاي
128 ………………………………………….. smart control همراه با arpeggiator استفاده از يك
129 ……………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 8
تغييرات سراسري در پروژه ………………………………………………………………………………………………… 129
تراكهاي سراسري …………………………………………………………………………………………………………….. 130
آشكار و پنهان نمودن تراكهاي سراسري ……………………………………………………………………. 131
كار با نشانگرها ………………………………………………………………………………………………………………… 131
اديت نمودن نشانگرها ………………………………………………………………………………………………… 132
قفل نمودن نشانگرها …………………………………………………………………………………………………. 132
تغيير نام نشانگرها ………………………………………………………………………………………………………. 133
پيمايش به كمك نشانگرها …………………………………………………………………………………………. 133
133 ………………………………………………………… marker sets استفاده از مجموعه هاي نشانگر
استخراج اطلاعات نشانگرهاي موجود در يك فايل صوتي وارد شده به آهنگ ………….. 134
١٥
افزودن نشانگرهاي تنظيم ……………………………………………………………………………………………….. 134
اديت نشانگرهاي تنظيم ……………………………………………………………………………………………… 135
تغييرات كسر ميزان و نت ريشه آهنگ …………………………………………………………………………… 135
ايجاد تغييرات كسر ميزان …………………………………………………………………………………………… 136
ايجاد تغييرات در نت پايه و گام ………………………………………………………………………………….. 136
اديت نمودن تغييرات ………………………………………………………………………………………………….. 137
ايجاد مجموعه ها ………………………………………………………………………………………………………… 137
مديريت تغييرات تمپو آهنگ ………………………………………………………………………………………….. 138
138 ……………………………………………………………………….. tempo تغييرات تمپو به كمك تراك
ايجاد منحني تمپو در تراك ……………………………………………………………………………………….. 139
139 ……………………………………………………….. beat detection ايجاد تغييرات تمپو به كمك
تطبيق دادن نواحي صوتي با تمپو آهنگ …………………………………………………………………. 139
تنظيم تمپو آهنگ با تمپو يك ناحيه صوتي ……………………………………………………………… 140
استفاده از اطلاعات تمپوي فايلهاي صوتي …………………………………………………………………. 140
ركورد تغييرات تمپو در برنامه ……………………………………………………………………………………. 141
مديريت عمليات ترانسپوز ……………………………………………………………………………………………….. 141
141 ………………………………………………………………………………… transposition باز كردن تراك
ايجاد و اديت نقاط تغيير …………………………………………………………………………………………….. 142
142 …………………………………………………………………………. beat mapping استفاده از عمليات
بر نواحي صوتي ………………………………………………………………….. 143 beat mapping كاربرد
خودكار ……………………………………………………………………………….. 143 beat mapping اجراي
كنترل و مديريت شدت صداي عمومي آهنگ ………………………………………………………………… 144
16
145 ……………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 9
تهيه خروجي از پروژه ………………………………………………………………………………………………………… 145
تهيه يك فايل صوتي از آهنگ …………………………………………………………………………………………. 146
147 ………………………………………………………………………………………………. cd/dvd رايت آهنگ روي
147 ……………………………………………………………………………………. Itunes اشتراك گذاري پروژه در
147 ………………………………………………………………….. media browser اشتراك گذاري پروژه در
148 …………………………………………………………………….. soundcloud به اشتراك گذاري پروژه در
148 ……………………………………………………………………………… AAF خروجي از پروژه به عنوان فايل
148 ………………………………………………………………… music XML خروجي از پروژه به عنوان فايل
150 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 10
150 ………………………………………………………………………………. logic pro x در برنامه 2 Surround
تنظيمات ساروند در برنامه ………………………………………………………………………………………………. 150
انتخاب اسپيكرها براي خروجي برنامه ……………………………………………………………………….. 151
مشخص نمودن اينكه كدام ورودي ها براي كدام كانال ساروند استفاده مي شوند ……. 151
152 …………………………………………………………………………………….. bounce extension تنظيم
تنظيم فرمت ساروند پروژه …………………………………………………………………………………………. 152
تنظيم فرمت ورودي كانالها ………………………………………………………………………………………. 152
تنظيم فرمت خروجي كانالها ………………………………………………………………………………………. 152
ويژگي هاي ساروند در برنامه ………………………………………………………………………………………….. 153
افكتهاي ساروند ………………………………………………………………………………………………………………. 153
كانال مستر ساروند ………………………………………………………………………………………………………….. 154
١٧
تهيه خروجي از فايلهاي صوتي ساروند
……………………………………………………………………………

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی Logic Pro X2”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد